'
New Image International

โคลอสตรุมคืออาหารแรกจากธรรมชาติ

โคลอสตรุมเป็นของเหลวที่สร้างโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในช่วงวันแรกๆหลักการคลอดบุตร ก่อนที่น้ำนมจะผลิตขึ้น โคลอสตรุมประกอบด้วยสารอาหารที่สำคัญมากมายทั้งวิตามิน แร่ธาตุ ที่ร่างการจำเป็นต้องใช้เพื่อให้อวัยวะต่างพัฒนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบและป้องกันการติดเชื้อ

`

วิทยาศาสตร์ของโคลอสตรุม

ทำไมโคลอสตรุมจึงสำคัญมาก

โคลอสตรุมที่ได้จากวัว ช่วยสนับสนุนการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะในทางเดินอาหารโดยทำให้ผนังทางเดินอาหารเกิดความสมบูรณ์ เมื่อทางเดินอาหารมีสุขภาพที่ดีนั่นหมายถึงร่างกายของเราได้รับการปกป้อง และสามารถต้านทานเชื้อโรคต่างๆได้ และทำให้ทุกอวัยวะในร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีสุขภาพที่ดี

ประวัติศาสตร์ของโคลอสตรุม

โคลอสตรุมที่ได้จากวัวมีประวิตศาสตร์ที่ยาวนานโดยได้มีการใช้ประโยชน์ในทางยามาตั้งแต่สมัยโบราณกาลทั้วโลก วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังคงค้นคว้าและค้นพบงานวิจัยและประสิทธิผลที่น่าตืนเต้นของโคลอสตรุมที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ที่ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

โคลอสตรุมในประเทศนิวซีแลนด์

อุตสาหกรรมนมในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศแรกที่ได้มีการใช้ประโยชน์โคลอสตรุมจากวัวในมนุษย์ ฟาร์มทั่วประเทศนิวซีแลนด์ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการเก็บและรักษาคุณภาพของโคลอสตรุม รวมถึงการผลิตเป็นผงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

อัลฟ่า ไลปิด ไลฟ์ไลน์

นิว อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้นำในการทำตลาดโคลอสตรุม และนำเสนอผลงานวิจัยและคุณประโยชน์ของโคลอสตรุมต่อมนุษยชาติ ไลฟ์ไลน์เป็นเครื่องดื่มอาหารเช้าเป็นสินค้าแรกที่เราผลิตมาตั้งแต่เมื่อกว่า 30ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นเครื่องดื่มอาหารเช้าที่คนทั่วโลกนิยมดื่มกัน อัลฟ่า ไลปิด ไลฟ์ไลน์.

อัลฟ่า ไลปิดเทคโนโลยี

โคลอสตรุมแต่ละแหล่งไม่ได้มีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าโคลอสตรุมของเรายังคงมีคุณประโยชน์ที่สูงที่สุดเพื่อให้สาร Bioactives ต่างๆยังคงอยู่และสามารถนำส่งวสารสำคัญเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่ นิว อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จึงคิดค้นระบบนำส่งที่ชื่อว่า อัลฟ่า ไลปิด เทคโนโลยี ที่เคลือบผิดโมเลกุลของโคลอสตรุมไว้เพื่อปกป้องสารอาหารและช่วยการดูดซึมสารอาหารเหล่านั้น สารอัลฟ่า ไฃปิดประกอบด้วยทั้งส่วนที่ละลายน้ำและละลายในน้ำมันทำให้เพิ่มการดูดซึมสารอาหารจากโคลอสตรุมเข้าส่ร่างกายได้อย่างเต็มที่

การปกป้องคุ้มครองสัตว์และการได้มาซึ่งโคลอสตรุม

เมื่อวัวคลอดลูก เธอจะสร้างโคลอสตรุมจำนวนมากถึงประมาณ 25 ลิตรภายใน 72ชั่วโมง 5ลิตรแรกที่ลูกวัวได้รับมีสารอาหารมากเพียงพอสำหรับลูกวัวในการดำรงชีวิตอย่างสุขภาพดีและป้องกันการติดเชื้อในลูกวัว ส่วนของโคลอสตรุมที่เหลือเราจึงได้เก็บมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม.

สวัสดิภาพสัตว์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก นิวอิมเมจได้วางแนวทางเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งของโคลอสตรุมของเราได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด เป็นวัวที่สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

เราได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเข้มงวดให้มีคุณภาพที่ดีและเป็นไปตามที่กฏหมายของแต่ละประเทศต้องการ รวมถึงเป็นไปตามมาตราฐานความปลอดภัยของอาหาร