'
ผลิตภัณฑ์จากโคลอสตรุม

The Warrior (Colostrum UltraBoost)

เม็ดเคี้ยว

New Image International Product:The Warrior (Colostrum UltraBoost) (colostrum)
  • New Image International Product Icon: Immune Health
  • New Image International Product Icon

รหัสสินค้า:61977

Colostrum Chewable Tablet Dietary Supplement

60 เม็ด

มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากนม

อ่านฉลากและรับประทานตามคำแนะนำเสมอ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นได้รับคำแนะนำจากแพทย์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะเป็นตัวช่วยในกรณีที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอ

ผลิตภัณฑ์จากโคลอสตรุม

The Warrior (Colostrum UltraBoost)

เม็ดเคี้ยว

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เกราะป้องกันธรรมชาติจากโคลอสตรุม

  • เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณต้องการการป้องกันที่มากขึ้น ให้ภูมิคุ้มกันเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีก 1100มก ซึ่งมากขึ้นเป็นสองเท่าของ 40% IgG
  • อิมมูโนโกลบูลิน เป็นนักรบธรรมชาติที่โจมตีไวรัส แบคทีเรีย ที่คุต้องสัมผัสในทุกๆวัน
  • สารอาหารจะช่วยซ่อมแซม กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บ ผิวหนัง คอลลาเจน กระดูกอ่อนและเส้นประสาท
  • การป้องกันที่สมบูรณ์แบบของชีวิตที่ยุ่งวุ่นวาย นักท่องเที่ยว หรือคนที่ต้องการภูมิคุ้มกันที่มากขึ้น
  • เม็ดเคี้ยวรสชาติดี

การป้องกัน:โคลอสตุมให้ระบบสนับสนุนภูมิคุ้มกันที่เป็นธรรมชาติ ทำให้มีสุขภาพที่ดี

ส่งเสริม:แอนตี้บอดี้ช่วยส่งเสรอมความสมดุลและสุขภาพที่ดี

พลัง:พลัง แคลเซียมและแลคโตเฟอร์รินในโคลอสตรุม ทำใกระดูกและฟันแข็งแรง

และภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติทำให้คุณรู้สึกดี แข็งแรง แจ่มใส ไม่มีส่วนผสมของกลูเตน เกลือ สีสังเคราห์และสารกันบูด
*รับประทานวันละ 2 แคบซูล

ส่วนประกอบ:

  • 550 มก โคลอสตรุม
  • 220 มก อิมมูโนโกลบูลิน 40% IgG

ปริมาณการรับประทานต่อครั้ง:

เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ให้เคี้ยวหรืออม วันละ 2 เม็ด

รหัสสินค้า:61977

Colostrum Chewable Tablet Dietary Supplement

60 เม็ด

มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากนม

อ่านฉลากและรับประทานตามคำแนะนำเสมอ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นได้รับคำแนะนำจากแพทย์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะเป็นตัวช่วยในกรณีที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอ